top of page

  Inschrijven voor de chiro? Dat doe je zo.

Inschrijven voor de Chiro gebeurt voortaan online. Hieronder vind je het inschrijvingsformulier voor chirojaar 2022-2023! Dit formulier kan invullen voor je kind. We willen je vragen dit zo snel mogelijk te doen. Van zodra je bent ingeschreven, ben je verzekerd en word je onder andere in ons mailbestand opgenomen. Deze mails kunnen over belangrijke dingen zoals het weekend of bepaald uitstappen (Christus Koning, ...) gaan en het is daarom dus van belang dat we jullie gegevens hebben. 

Het lidgeld bedraagt €45, dit moet gestort worden op het rekeningnummer BE85 0689 4140 2306. De uiterste betaaldatum is 21 oktober 2022. Gelieve dit te respecteren. Vergeet niet de naam, voornaam en de afdeling van je dochter te vermelden bij de betaling! Voorbeeld: Josfinneke Vermeulen - Aspi's.

Heeft uw dochter een vrijetijdspas? Dan moet u slechts €22,5 storten naar onze rekening. Heeft u meerdere dochters bij de Chiro? Zorg er dan voor dat u voor elke dochter een aparte overschrijving doet. Het is ook belangrijk om de nummer van de vrijetijdspas toe te voegen aan de mededeling samen met de afdeling en de naam

Het lidgeld wordt benut voor de verzekering bij Chirojeugd Vlaanderen vzw. Daarnaast kopen we hiermee spelmateriaal en gebruiken we het voor het onderhoud van onze lokalen.Nieuwe leden kunnen een aantal weken naar de Chiro komen om te proberen of ze het wel leuk vinden. Op deze zondagen zijn ze toch verzekerd, ook al is er nog niet ingeschreven. Na drie keer willen we vragen om uw kind in te schrijven en ze uniform naar de Chiro te laten komen.

!!! Attesten waarmee jullie geld kunnen terugtrekken in verband met lidgeld, kamp of dergelijke, kunnen binnengebracht worden bij ons op de Chiro in de Diepenbeemd! Gelieve wel zelf het betaalde bedrag en betalingsdatum in te vullen.

Inschrijvingsformulier:

https://forms.gle/HKoV61oeT14WgdWh9

infoboekje

bottom of page